Despre noi

DOCTOR CLOWN

Asociaţia „Doctor Clown”

Asociaţia “DOCTOR CLOWN” cu sediul în loc. Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 90, et. 2, cam. 12, C.I.F. 28398446, având cont IBAN nr. RO 20 BTRL RON CRT 0221598901 deschis la Banca Transilvania, reprezentată de D-ul Fülöp Béla în calitate de preşedinte, are ca scop principal desfăşurarea de activităţi de voluntariat, specifice doctorilor clovni prin organizarea de reprezentaţii artistice de parodie şi pantomimă, modelare de baloane, origami, etc. dublate de cântece şi poezii pentru copii aflaţi în suferinţă în cadrul secţiilor de pediatrie a spitalelor, a centrelor sociale, etc. cu care asociaţia are încheiate acorduri de colaborare.

Scopul acestor reprezentaţii este de a aduce un zâmbet pe faţa copiilor bolnavi, de a îmbunătăţii starea de spirit a acestora, a aparţinătorilor şi a prietenilor acestora şi nu în ultimul rând a cadrelor medicale implicate în actul medical.

Asociaţia a încheiat acorduri de colaborare cu beneficiarii: Spitalul municipal de Urgenţă Petroşani, Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, Spitalul municipal Lupeni, Spitalul municipal Vulcan, Asociaţia de voluntari „Casa Pollicino” Petroşani, împreună cu care organizează evenimente şi reprezentaţii în vederea realizării scopului şi obiectivelor asociaţiei. În acestă ordine de idei amintim acorduri de colaborare încheiate cu Asociaţia Caritas Eparhial Oradea, Asociaţia Grupul pentru Jurnalism, Cultură şi Comunicare Constanţa, Sindicatul Muntele Departamentul PCVJ – Vulcan, Asociaţia Studenţilor Basarabeni din Petroşani, Asociaţia Carbo Gremium Petroşani, Asociaţia Eben Haezer Lupeni, precum şi un proiect de colaborare cu Universitatea Petroşani, Facultatea de Ştiinţe – Departamentul de Ştiinţe socio – umane.

Activităţile desfăşurate până în prezent sunt reprezentaţiile specifice organizate la Spitalul municipal de urgenţă Petroşani şi Asociaţia de voluntari „Casa Pollicino” Petroşani, precum şi cursul de iniţiere „doctor clovn” în colaborare cu Asociaţia Caritas Eparhial Oradea, fiind sprijiniţi financiar şi logistic de administratorii inimoși ai unor societăți comerciale din Valea Jiului.

Asociaţia „Doctor Clown” Petroşani cu sprijinul Asociaţiei Grupul pentru Jurnalism, Cultură şi Comunicare Constanţa, organizează expoziţii de fotografie tematică în holurile spitalelor şi policlinicilor cu care are încheiate acorduri de colaborare cu titlul „Luminează viaţa prin culoare”.

Scopul expoziţiilor este acela de a aduce un strop de lumină în sufletele celor suferinzi care sunt pacienţii cabinetelor medicale, de a transmite o stare de spirit pozitivă şi de a contribui la nivelul de cultură a comunităţii.

De asemenea Asociaţia „Doctor Clown” cu acordul conducerilor Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, a Spitalului municipal de Urgenţă Petroşani, a Spitalului municipal Vulcan şi a Spitalului municipal Lupeni, va organiza în cadrul secţiilor de pediatrie a acestora câte o cameră de recreere pentru copii internaţi în aceste secţii. Camerele de relaxare vor fi utilate cu jucării, rechizite, instrumente şi alte dotări specifice astfel încât copii internaţi să îşi poată petrece timpul într-un mediu cât mai apropiat de cel din familie, să îşi poată continua activităţile educaţionale sau să îşi dezvolte diferite abilităţi şi înclinaţii artistice şi culturale.

În acest sens Asociaţia „Doctor Clown” doreşte să desfăşoare activităţi de strângere de fonduri şi donaţii care vor fi utilizate în scopul utilării acestor camere de relaxare şi pentru desfăşurarea activităţilor specifice doctorilor clovn voluntari.

Voluntarii Asociaţiei „Doctor Clown” consideră că este o obligaţie morală să oferim bună dispoziţie şi să împărţim fericirea cu persoanele mai puţin favorizate, suferinde.

Rolul nostru este să aducem culoare şi zâmbet semenilor noştri, îndeosebi copiilor suferinzi, în saloanele şi sălile de aşteptare a spitalelor.

Dorim ca asociaţia să fie implicată prin activitatea s-a în toate manifestările ce au ca scop ajutorul social, educaţia şi întrajutorarea la toate nivele sistemului social, astfel încât prin dumneavoastră să fim un exemplu de urmat pentru cei care au posibilitatea de a oferii ceva comunităţii lor.

În cazul în care consideraţi că puteţi ajuta în felul dumneavoastră această cauză, vă rugăm să nu ezitaţi şi să ne contactaţi de îndată!

Vă mulţumesc pentru participare şi înţelegere!

Cu deosebit respect,

dr. clown Fülöp Béla